Overdracht participaties (oude PCR) weer mogelijk

Door de manier waarop de oude Postcoderoosregeling is beëindigd, was er in eerste instantie geen overdracht van participaties mogelijk bij verhuizen of overlijden van bestaande deelnemers. We hebben daarom stevig gelobbyd voor een aanpassing. En dat is gelukt! En tot onze verrassing hoorden we dat dit, vooruitlopend hierop, nu al ingaat.

Het is de bedoeling dat artikel 59c Wbm wordt gewijzigd in het Belastingplan 2022 (update 21 september: dit wordt inderdaad voorgesteld in het Belastingplan zoals vandaag gepubliceerd. Hierover moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt op 11 november). Vooruitlopend daarop geldt een nieuwe 'Overgangsregeling Postcoderoosregeling' met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 (de datum van afschaffing van de oude Postcoderoosregeling). Daarmee is ook het juridische 'gat' gedicht.

Dat betekent dat wanneer een deelnemend lid van de coöperatie wegvalt (vanwege bijvoorbeeld verhuizing naar buiten het postcodegebied of overlijden) die certificaten/aandelen in de zonnepanelen in 2022 wel overgedragen mogen worden aan nieuwe leden, die lid zijn geworden na 1 april 2021. Ook wanneer de verhuizing of het overlijden in 2021 plaatsvond. Zo kunnen postcoderooscoöperaties bij vertrek van een lid blijven handelen zoals voor de afschaffing van de Postcoderoosregeling gebruikelijk was. 

Overdracht in andere situaties

Het 'leeglopen'  van coöperaties door verhuizing of overlijden was het risico waarop we in onze lobby hebben geconcentreerd. We hebben gecheckt bij de Belastingdienst hoe het precies zit: overname van participaties is mogelijk indien het lidmaatschap van een bestaande deelnemer eindigt. Op welke manier het lidmaatschap eindigt is niet beschreven, voorbeelden zijn verhuizing of overlijden.  Bij opzegging is overdracht van participaties dus volgens de regels ook mogelijk (tenzij daarover iets anders in de statuten of het participatiereglement staat). In alle gevallen geldt: nieuwe participaties uitgeven aan nieuwe leden is niet toegestaan.

Jouw belangenbehartiger


Zie ook:

Foto header: Endura