Ontwikkelaars projecten boven 1 MW: opgelet!

Belangrijk nieuws voor ontwikkelaars van nieuwe projecten boven 1 MW: hoofdcomponenten die worden aangeschaft ná 1 juli 2021 moeten voldoen aan strengere blindvermogenseisen. Bij zon is dat de omvormer, bij wind is dat de turbine. Componenten die voor die datum zijn aangeschaft hoeven daar niet aan te voldoen, mits deze uiterlijk 30 september 2021 worden aangemeld bij Tennet.

Het gaat om nieuwe projecten boven 1 MW, waarvoor onlangs de hoofdcomponent is aangeschaft, maar die nog niet per vandaag in bedrijf zijn.

Op 17 juli 2020 publiceerde de ACM het codebesluit “Blindvermogen-eisen voor powerpark modules”. Dit was het resultaat van vruchtbaar overleg van de betrokken belangenorganisaties met de netbeheerders, waarmee een einde kwam aan een anderhalf jaar durend dispuut. 

Onderdeel van het codebesluit was de overgangsdatum 1 juli 2021 (Netcode artikel 14.5 veertiende lid). Vóór 1 juli aangeschafte hoofdcomponenten zoals windturbines of zon-PV-omvormers hoeven niet te voldoen aan de aangescherpte eisen, componenten aangeschaft na 1 juli wel.

In maart 2021 heeft de ACM die eis onverwachts aangescherpt. Het gaat in de nieuwe tekst niet meer om de aanschaf van de hoofdcomponenten, maar om het in bedrijf gaan van de installatie voor of na 1 juli. Dit bracht projecten in de problemen die onlangs componenten hebben aangeschaft, of daar contracten voor hebben afgesloten, maar die pas ná 1 juli in bedrijf gaan. 

We zijn met succes tegen deze aanscherping in beroep gegaan. Na nieuw overleg met Netbeheer Nederland en de ACM wordt nu teruggevallen op de eerdere overgangsregeling, maar met twee aanscherpingen: 

1.    De installaties die na 1 juli worden aangesloten moeten voor 1 januari 2024 op het net zijn aangesloten.

2.    Als de eigenaar voor 1 juli een definitief en bindend contract heeft gesloten voor de hoofdcomponent moet hij Tennet hiervan uiterlijk 30 september 2021 op de hoogte stellen van dat contract

De nieuwe formulering van artikel 14.5 is gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de ACM


Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook: