SCE: advies voor tarief 2022 is te laag

Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL heeft een voorlopig tarief 2022 berekend voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking SCE. Energie Samen heeft namens de leden gereageerd: na een goede start met een werkbaar tarief in 2021 dreigt er nu een volledige stop te ontstaan met het huidige voorgestelde tarief. Uit de haalbaarheidstudies vanuit RVO blijkt dat er geen goede reden is om de berekeningen van de kosten met zo’n 30% te verlagen.

Het voorstel tot aanpassing van de tarieven komt ook op een te vroeg moment. Een goede analyse op de haalbaarheidstudies die zijn ingeleverd voor de SCE is noodzakelijk om de voorgestelde tarieven met de werkelijkheid te vergelijken. Uit de praktijk zien we dat er in geen enkel geval een kostendaling heeft plaatsgevonden. Zeker niet een die zo’n tariefverlaging rechtvaardigt. 

We vragen het PBL een herberekening te maken op basis van de beschikbare cijfers zoals aangeleverd door onze leden en bij RVO en roepen de minister op om gehoor te geven aan de oproep van onze leden om op zijn minst hetzelfde tarief te hanteren voor 2022. In de toekomst roepen we nogmaals op om in de berekeningen de vergelijking te trekken met salderen. Dit doet meer recht doet aan de kleinschaligheid, gebondenheid aan de locatie en diversiteit van de projecten. 

Onze reactie is samengesteld met de ondersteuning van de Expertgroep voor de PCR van het HIER opgewekt kenniscluster waarin een brede vertegenwoordiging zit van de energiecoöperaties (lees meer).

Jouw belangenbehartiger


Downloads

  • PBL-notitie Conceptadvies 2022 Postcoderoossubsidieregeling (22 april 2021, pdf). 
  • Onze reactie (pdf, 21 mei 2021)

Zie ook:

Alle nieuws over de SCE


Naar de pagina Postcoderoossubsidie SCE