Provincie Limburg stapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Na Zuid-Holland is nu ook Limburg ingestapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Het fonds helpt energiecoöperaties van inwoners om door de financieel risicovolle opstartfase van hun duurzame energieprojecten, zoals zon- en windprojecten, heen te komen. Daarmee wordt de kans van slagen van deze projecten sterk vergroot. Ook de provincies Drenthe en Utrecht bereiden hun deelname aan het fonds voor.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en verschillende provincies hebben middelen beschikbaar gesteld voor het Ontwikkelfonds. Stichting Nationaal Groenfonds en Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, hebben afspraken gemaakt hoe zij als uitvoerende partijen leningen uit het fonds verstrekken aan energiecoöperaties. Het fonds heeft een looptijd tot 31 december 2039.

Ontwikkelfonds geeft kansen

Duurzame energieprojecten van coöperaties kunnen vrijwel altijd rekenen op veel lokale steun van omwonenden en gemeentebesturen. Niet alle energiecoöperaties kunnen echter de risicovolle aanloopkosten van projecten financieren. Burgerenergiecoöperaties in Limburg en Zuid-Holland kunnen nu bij het Ontwikkelfonds een lening aanvragen voor het dekken van kosten voor o.a. natuur- en milieuonderzoeken en ondersteuning bij projectontwikkeling in de voorfase van hun duurzame energieprojecten.

Als het project vervolgens slaagt, wordt de lening terugbetaald met een opslag. Zo houdt het fonds zich uiteindelijk zelf in stand. Gaat het project onverhoopt niet door dan hoeft niets worden terugbetaald. Energiecoöperaties -zeker startende- werken, in tegenstelling tot bedrijfsmatige projectontwikkelaars, meestal maar aan één (lokaal) project en hebben geen mogelijkheden om hun risico’s te spreiden. Met het Ontwikkelfonds krijgen energiecoöperaties dezelfde kansen als andere ontwikkelaars.

Aanjager van de energietransitie

Met dit fonds kunnen meer energiecoöperaties duurzame projecten ontwikkelen. De opbrengsten hiervan kunnen zij lokaal gebruiken voor nog meer nieuwe duurzame projecten. Zo functioneert het Ontwikkelfonds als een echte aanjager van de energietransitie van onderop, zegt Siward Zomer van coöperatief directeur Energie Samen.

Limburg werkt aan energie

In de provincie Limburg zijn al 24 coöperaties actief. Samen hebben zij al 6 windprojecten en 19 zonneprojecten gebouwd en ervoor gezorgd dat de opbrengsten daarvan zoveel mogelijk terecht komen in de omgeving waar ze gebouwd worden. Iedereen kan lid worden van een energiecoöperatie in de buurt en zo meewerken aan en meebeslissen over hoe de projecten gebouwd worden en wat er met de opbrengsten gebeurt.

Geïnteresseerde energiecoöperaties die financiering willen aanvragen voor het fonds kunnen hier terecht voor alle info.