Energie Samen Magazine

Het ledenblad van Energie Samen komt twee keer per jaar uit. Als energie-coöperatie of als supporter ontvang je Energie Samen Magazine op papier (lid worden).

Je kunt het blad ook online lezen:

Nummer 1 2019 (oktober)

Het volgende nummer komt in december uit.

Contact

Reacties, kopij en suggesties zijn welkom via redactie@energiesamen.nu

Hoofdredacteur: Harmen Weijer.
Eindredacteur: Liesje Harteveld.