Kennisdeling

Kennis delen zit in ons DNA als coöperatie. Kennisdeling is daarom een onderdeel van bijna al onze activiteiten. We helpen elkaar, daar leren we van en daardoor worden we als sector sterker.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wij delen kennis met onze partner HIER opgewekt. Die ontsluit laagdrempelig een schat aan informatie voor (beginnende) coöperaties.

We kunnen je steunen om je als coöperatie steviger op te stellen tegenover overheden en marktpartijen.

In verschillende provincies lopen of starten programma’s voor het werkend opleiden van lokaal actieve mensen en projectleiders inclusief kennisopbouw en –uitwisseling (zie Projectbegeleiding)

Kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten brengen we in bij de regionale energiestrategieën (zie RES’en).

We houden je als lid op de hoogte van nieuwe wetgeving, zodat je je daar tijdig op kunt voorbereiden.

Leden helpen elkaar met informatie over hun verzekeringsaanbod, daardoor krijgen we samen een beter beeld van de markt en staan we collectief sterker (zie Verzekeringen)

De kennisuitwisseling van Buurtwarmte is georganiseerd via leerprogramma’s en in diverse werkgroepen en ontwikkelteams. In 2018 en 2019 waren er twee leerprogramma’s, in 2019 startte een opleidingstraject voor buurtprocesbegeleiders (zie Buurtwarmte).

Voor leden die werken met de ZoNL-formule is een kennisbank beschikbaar met informatie per thema (zie Zon op Nederland-formule).

De voordelen van onze aanpak

Ons uitgangspunt is dat energiecoöperaties zoveel mogelijk zelf doen en elkaar daarin versterken. Dat willen we ondersteunen.

Doordat we binnen Energie Samen onderling kennis en ervaring delen, worden we ook als sector sterker.

Voor specifieke onderwerpen organiseren we werkgroepen van experts uit onze achterban. Die leveren kennis aan en helpen mee standpunten te bepalen. Dat zorgt voor een gedragen en onderbouwde inbreng (zie Lobby).

Hoe dan?

Voor beginnende coöperaties zijn de site en het evenement van HIER opgewekt bijzonder waardevol. (hieropgewekt.nl).

Als je er niet uitkomt, kan je ons benaderen: via de telefoon 088-0062020 (spreek je bericht in, dan bellen we terug), of mail (contact@energiesamen.nu). We kunnen wellicht ook op je bijeenkomst toelichting geven.

Via nieuwsbrieven of ledenmails houden we je op de hoogte van onze webinars, bijeenkomsten en trainingen (leden ontvangen standaard de nieuwsbrief Energie Samen).

Kennisdeling is meestal gratis voor leden; voor sommige trainingen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

In de toekomst

We willen de bestaande kennisbank/toolkit voor de ZoNL-formule uitbreiden en verbeteren; idealiter bieden we een interactief draaiboek per thema en een jaarplanning met koppeling naar verschillende, meer gedetailleerde instructies (zie Zon op Nederland-formule).

Ook voor andere leden willen we opgedane kennis bundelen en beter ontsluiten. Denk aan onderwerpen als gemeentelijk beleid, business cases, governance (hoe structureer je activiteiten in BV’s en coöperaties en wat zijn daarbij de juridische en financiële aspecten), koppelingen tussen warmte en opwek, etcetera. We willen meer kant-en-klare producten bieden waar leden meteen mee aan de slag kunnen.

We vernieuwen onze site om kennisdeling beter te ondersteunen.

Vanaf 2020 starten we een opleidingstraject voor projectontwikkeling warmte (zie Buurtwarmte).

Doe mee!

Kennis delen is een belang van ons allemaal. Ben je nog geen lid? Meld je aan: energiesamen.nu/doe-mee

Download deze pagina als factsheet (pdf)

Nieuwsberichten

Lees hier de meest recente berichten over kennisdeling:

 • Deel netcapaciteitsprobleem bij Alliander mogelijk op te lossen

  Een belangrijk deel van het netcapaciteitstekort in het net van Alliander wordt veroorzaakt door spanningsproblemen (naar schatting 60%). De omvormers van wind- en zonneparken kunnen daarbij een cruciale rol spelen. Alliander is bezig met een Lees verder…Lees verder →
 • Blindvermogen: gesprek maakt einde aan impasse

  Met blindvermogen wordt het elektriciteitsnet op spanning gehouden. In eerste instantie eisten de netbeheerders dat een wind- of zonnepark ook blindvermogen moet leveren als het heel weinig of niet waait. De ACM vond van niet. Lees verder…Lees verder →
 • Hulp met Power Generation Module Document

  Als je weet wat een Power Generation Module Document (PGMD) is, weet je misschien ook dat het een lastig formulier is om in te vullen. We hebben in januari samen met netbeheerders hierover een workshop Lees verder…Lees verder →
 • 21 februari: bijeenkomst aanvragen pilot PAW

  Wil de gemeente samen met jouw wijkinitiatief of energiecoöperatie een aanvraag doen voor de “Proeftuinen Aardgasvrije Wijken”? Kom dan naar onze bijeenkomst op 21 februari in Utrecht. Daar bespreken we de vragen en dilemma’s zodat Lees verder…Lees verder →
 • Project “Financiering Coöperatieve warmtenetten” van start

  Bij vier van onze leden is de financierbaarheid van hun plannen een concreet vraagstuk. Energie Samen (Buurtwarmte) is mede-initiatiefnemer voor een onderzoeksproject om dit te verbeteren. Ook partijen als Rabobank, ASN bank, TNO en InvestNL Lees verder…Lees verder →
 • Verzekeringspremies 2019/2020

  Het is altijd belangrijk om zelf een aantal offertes aan te vragen en te vergelijken. Hieronder vind je een aantal indicaties, aangedragen door je collega’s. Bedragen zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten. De conclusie: soms wijzigen Lees verder…Lees verder →
 • Verzekeringen en je (postcoderoos)-coöperatie

  Verzekeringen zijn ingewikkeld en verzekeringen zijn prijzig. We hebben informatie over verzekeringen voor verschillende typen coöperaties op een rij gezet: starter, coöperatie met geen of weinig bedrijfsmatige activiteit, coöperatie met bedrijfsmatige opzet of coöperatie als Lees verder…Lees verder →
 • Meer informatie en hulp bij financiële regels

  Als energiecoöperatie die leningen ontvangt of deelcertificaten/participaties uitgeeft, moet je aan de regels voldoen. Zoals bijvoorbeeld de wet financieel toezicht Wft. In veel gevallen is dat in orde, maar het onderwerp heeft nog wel aandacht Lees verder…Lees verder →
 • Lokale energiemonitor uit

  Hij is er weer: de Lokale Energie Monitor editie 2019: rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven. Nederland telt eind 2019 in totaal 582 energiecoöperaties, een toename van bijna 100 nieuwe coöperaties sinds Lees verder…Lees verder →
 • Aardgasvrije buurten: hoe krijg je het peloton met de koplopers mee?

  Voor een succesvolle warmtetransitie moet iedereen meedoen. Niet alleen de actieve koplopers, maar ook de middengroepen en achterblijvers. Hoe betrek je die? Uit het leerprogramma De Middengroepen betrekken bij aardgasvrije wijken van DuurzaamDoor, Buurkracht en Lees verder…Lees verder →
 • Eerste hulp bij SDE+

  Ben je bezig met een aanvraag voor SDE+, maar heb je een negatieve transportindicatie van de netbeheerder gekregen? Laat het er niet bij zitten en gebruik dan de voorbeeldbrieven die we (PAWEX/Windunie) hebben laten opstellen Lees verder…Lees verder →
 • Middengroepen betrekken bij aardgasvrije buurten

  Buurtwarmte/Energie Samen en Buurkracht hebben een leerprogramma gehouden over de vraag hoe de beweging van onderop de middengroepen betrekt in de transitie naar aardgasvrije wijken. In dit leerprogramma bleek dat initiatiefnemers in een buurt er Lees verder…Lees verder →
 • Lokale participatie in duurzame energieprojecten: Europese voorbeelden (18 september)

  50 procent participatie van de omgeving bij energieprojecten, dat is het streven in het Klimaatakkoord. Emmen is gestart met 20 procent participatie van de directe omgeving. Als een van de eerste gemeenten heeft Emmen dit Lees verder…Lees verder →
 • CDMN treedt op op Festival Duurzame Mobiliteit

  De coöperatie Duurzame Mobiliteit Nederland, jongste loot aan de boom van landelijke coöperatieve organisaties en lid van Energie Samen, geeft een schets van haar beleid en toegevoegde waarde op het Festival Duurzame Mobiliteit. Dat wordt Lees verder…Lees verder →
 • Training coöperatieve buurtbegeleider

  Wil jij een echte coöperatieve buurtbegeleider worden? Energie Samen/Buurtwarmte/Hoom ondersteunen energiecoöperaties en buurtinitiatieven om zelf een buurtenergieplan te maken en zelf de warmtebron te exploiteren. We hebben op basis van de ervaringen van wijken en Lees verder…Lees verder →
 • Buurtwarmte gaat warmtecollectieven ondersteunen bij professionalisering

  Er gloort hoop voor beginnende bewonerscoöperaties die een collectieve warmtevoorziening willen realiseren, maar merken dat dat nogal wat voeten in de aarde heeft. Vanuit Energie Samen is een initiatief gestart om deze bewonersgroepen te ondersteunen: Lees verder…Lees verder →
 • Training coöperatieve buurtbegeleider

  Wil jij een echte coöperatieve buurtbegeleider worden? Energie Samen met Buurtwarmte en Hoom ondersteunen energiecoöperaties en buurtinitiatieven om zelf een buurtenergieplan te maken en zelf de warmtebron te exploiteren. We hebben op basis van de Lees verder…Lees verder →
 • Handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’

  Hoe organiseer je als gemeente een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom? Daarop geeft de uitgave ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ antwoord. De handreiking richt zich primair op gemeenten en geeft hen Lees verder…Lees verder →
 • Winddays tips voor coöperaties

  De Regionale Energiestrategieën en energie-communities stonden centraal op de tweede dag van de Winddays die op 12 en 13 juni in Rotterdam gehouden werden. De conclusies en tips van en voor energie-communities delen we graag. Lees verder…Lees verder →
 • Trainingen energiecoach na de zomer

  Een training energiecoach aanvragen voor september? Doe het snel! Hoom biedt naast de basistraining energiecoach en een terugkomdag voor beginnende coaches nu ook verschillende verdiepingsmodules aan, waaronder: aardgasvrij, isolatie, ventilatie, warmtepompen en offertebeoordeling. Beschikbaarheid en Lees verder…Lees verder →
 • De échte motieven voor energiebesparing

  Gezinnen die overgaan tot energiebesparende maatregelen aan hun woning, zoals isolatie en zonnepanelen, doen dat zelden uit duurzaamheidsoverwegingen. Voor mannen zijn zaken als gemak meestal doorslaggevend; voor vrouwen is dat een gezond binnenklimaat. Dit blijkt Lees verder…Lees verder →
 • Checklist natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie beschikbaar

  De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Natuur & Milieu (N&M) hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor zonneparken. Zonnepanelen en natuur moeten zo hand in hand gaan. Het initiatief hiertoe Lees verder…Lees verder →
 • Oprichting Coöperatie Duurzame Mobiliteit Nederland

  In de maak: een landelijke coöperatie voor duurzame mobiliteit, CDMN. De formele oprichting is gepland op 28 juni, maar je kunt nu al lid worden en/of de oprichtingsvergadering bijwonen. Lokaal krijgt duurzame mobiliteit steeds meer Lees verder…Lees verder →
 • Uitnodiging WindDays voor coöperaties

  De WindDays is het jaarlijkse evenement waar ontwikkelaars, gemeenten, provincies en marktpartijen uit de Nederlandse windsector elkaar ontmoeten. De dag start met een plenaire sessie over de Regionale Energie Strategieën (RES) en de kansen en Lees verder…Lees verder →
 • 19 juni: maak kennis met de coöperatieve buurtaanpak

  Ben je een wijkprofessional en  met bewoners zelf een buurtplan aan het maken of een duurzame warmtebron aan het ontwikkelen? Ben jij als coöperatie aan de slag met aardgasvrije wijken of dorpen? Of wil je Lees verder…Lees verder →
 • Vragen of problemen rond verrekening energiebelasting?

  Energieleveranciers blijken verschillend om te gaan met de verrekening van de energiebelasting.  Daarom hebben HIER opgewekt, EnergieSamen en RescoopNL het initiatief genomen om de problemen rond de verrekening van energiebelasting door energieleveranciers overkoepelend op te Lees verder…Lees verder →
 • Wet op het financieel toezicht: overleg met de AFM

  Er is onduidelijkheid over de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan projecten van energiecoöperaties, ook bij banken. Om meer duidelijkheid te krijgen in de toepassing van de Wft voor energiecoöperaties, Lees verder…Lees verder →
 • Update salderingsregeling en postcoderoosregeling

  De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot ten minste 1 januari 2021. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Aan het einde van het eerste kwartaal Lees verder…Lees verder →
 • MLOEA: dank voor inbreng

  De oproep in de nieuwsbrief om knelpunten of ervaringen met MLOEA (‘Meerdere leveranciers op één aansluiting’) te delen, heeft niet veel, maar wel goede reacties opgeleverd. Dank, namens lobbyist Leon Straathof. Tegelijkertijd zijn er verbeterpunten Lees verder…Lees verder →
 • Basiscursus Coöperatie 7 februari

  In deze eendaagse inleidende cursus leert u de grondbeginselen van de coöperatieve ondernemingsvorm: achtergronden, besturingsmodellen, financiering en het betrekken van leden. Georganiseerd door NCR, gegeven door docenten van NCR en de Rabobank. Datum: 7 februari Lees verder…Lees verder →
 • White paper “Financiële participatie bij energieprojecten”

  U hoort en leest discussies rondom participatie of u bent direct of indirect betrokken bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Eén van de mogelijkheden is de inzet van financiële participatie. Maar wat is dat nu Lees verder…Lees verder →
 • Lokale Energie Monitor 2018

  De beweging van energiecoöperaties in Nederland blijft groeien. De trends van vorig jaar zetten door. Zo groeit het aantal coöperaties nog steeds. Lees meer op de site van HIER Opgewekt Downloads Lokale Energie Monitor 2018 Lees verder…Lees verder →
 • Hoom: lokale aanpak energiebesparing en warmtetransitie

  Coöperatie Hoom vertegenwoordigt lokale energiecoöperaties en initiatieven die werk willen maken van energiebesparing voor woningeigenaren tot en met aardgasloze wijken. In die aanpak staat het perspectief van bewoners centraal, en de drempels om te verduurzamen. Lees verder…Lees verder →