Informatie

Er zijn inmiddels zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame energie in Nederland. Opgeteld hebben zij al zo’n 160.000 leden. Hun collectieve zon- en windprojecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens.
Stel je eens voor wat we kunnen doen met 1 miljoen leden!

 

Samen gaan we voor de miljoen!

Het toekomstbeeld dat wij voor ogen hebben, is dat de coöperatieve energiebeweging in Nederland in 2025 een niet weg te denken factor is in het nationale en lokale energiesysteem.

Het ledenaantal van alle energiecoöperaties groeit van 160.000 leden in 2018 naar 1 miljoen leden in 2025. Deze 1 miljoen leden bereiken samen 5 miljoen huishoudens voor duurzame energieprojecten in hun wijk of regio.

 

Elektriciteit: zon en wind

Met 1 miljoen leden gaan we er samen voor zorgen dat zon- en windprojecten een stormachtige groei doormaken: van 300 miljoen kWh (1 PJ) in 2016 naar 6 miljard kWh (20PJ) in 2025.

 

Gebouwde omgeving: warmte en energiebesparing

Energiebesparing is een van de belangrijkste opgaven van de energietransitie. Juist hier is voor de energiecoöperaties een belangrijke rol weggelegd.

Wij zijn onafhankelijk en we staan stevig in de samenleving. Daarom kunnen wij ervoor zorgen dat er achter de voordeur grote slagen gemaakt worden. Het gaat immers om onze buren, onze dorpsgenoten, onze wijk.

Samen gaat het ons lukken om 200.000 van onze aangesloten leden over te laten stappen naar duurzame warmte via buurtwarmtenetten, collectieve warmtebronnen, of via individuele duurzame warmtesystemen in eigen woningen.

Samen besparen we zo 1,5 miljard kWh (5,4 PJ).

 

Mobiliteit

Coöperatieve mobiliteit, zoals autodelen, ontwikkelt zich razendsnel. In een jaar tijd zijn er al negen coöperaties in verschillende steden begonnen met autodelen. Het ledencontact dat deze coöperaties samen hebben opgebouwd geeft de coöperatieve duurzame energiesector op lokaal niveau een flinke voorsprong op marktpartijen die hun naam nog moeten opbouwen. Onze ambities zijn om op grote schaal vanuit lokale initiatieven elektrische deelauto’s in te zetten, we staan nu nog aan het begin van deze ontwikkeling.

 

Invloed

Energie Samen is de brancheorganisatie van alle lokale duurzame energie-initiatieven samen. Op zichzelf zijn onze projecten misschien niet altijd groot, maar onze invloed is dat wel. Wij zorgen er namelijk voor dat de noodzaak van de energietransitie, de noodzaak van een snelle overgang naar een schone energievoorziening tussen de oren komt van onze raadsleden, van onze buren, van de bakker en van de groenteboer.
Wij zorgen er samen voor dat iedereen eraan mee kan werken. We verspreiden niet alleen die boodschap op een toegankelijke manier, we zorgen er vooral voor de we allemaal iets kunnen doen.

 

Focus

Om de beweging vóór duurzame energie te versterken richten we ons samen met alle aangesloten organisaties op de volgende activiteiten:

  1. Belangenbehartiging
  2. Projectontwikkeling: opwek, warmte, mobiliteit
  3. Besparing
  4. Professionalisering
  5. Kennisdeling

Beleidsplan

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees hier het beleidsplan van Energie Samen!

 

Officieel

Voor wie van de kleine lettertjes houdt: Akte van oprichting (11 mei 2018, pdf) en uittreksel Kamer van Koophandel (14 mei 2018, pdf).

Foto: Siimple Photography | Willie Kerkhof