Financiering

Voor ondersteuning van energiecoöperaties en het ontwikkelen van projecten is geld nodig. Véél geld. Het vinden van financieringsbronnen is daarom een belangrijk deel van het werk van Bedrijfsbureau en bestuur van Energie Samen. Het gaat inmiddels om miljoenen voor de coöperatieve energiesector.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Energie Samen is bij verschillende programma’s betrokken die energiecoöperaties ondersteunen:

  • We kunnen ervaren projectleiders betalen om een plan van aanpak op te stellen  bij projectontwikkeling (meer informatie vind je bij Projectbegeleiding). Het gaat hierbij om een revolving fund: uiteindelijk moet het bedrag weer terugkomen met een opslag voor het risico. Van de stichting DOEN hebben we € 690.000 ontvangen, verspreid over vier jaar. Inmiddels hebben we hiermee bij zo’n 80 projecten ondersteuning geboden. Ook Patagonia (een outdoorkledingmerk) wil ons op die manier steunen (met een pilot van € 80.000 in 2020, bij gebleken succes gaat het om tonnen). Verder zijn we al jaren in gesprek met de overheid over een aanzienlijk groter revolving fund, het Ontwikkelfonds Coöperaties. Het ministerie van EZK heeft 10 miljoen euro toegezegd, we verwachten begin volgend jaar te kunnen starten.
  • In de provincie Utrecht loopt een programma voor het werkend opleiden van lokaal actieve mensen en projectleiders en voor kennisopbouw en -uitwisseling. De provincie Utrecht ondersteunt dit met € 200.000. We voeren het programma uit samen met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. We werken aan een vergelijkbare opzet in de provincie Limburg.
  • In Zuid-Holland loopt een soortgelijk programma voor projectleiders wind (€ 75.000 voor twee jaar). In de pijplijn zit een aanvraag voor nog zo’n bedrag voor een opleiding Zon. Ook is in Zuid-Holland € 75.000 toegezegd voor ondersteuning van een nieuw op te zetten regionale coöperatie voor grotere projecten (‘Holland Rijnland’). Een model dat we ook in andere regio’s willen toepassen.
  • We ondersteunen bij het opstellen van regionale energiestrategieën en het aardgasvrij maken van wijken via advies en ondersteuning. Dit doen we samen met HIER, de Natuur en Milieufederaties,  Buurkracht en LSA bewoners. De ministeries van EZK en BZK financieren dit met € 750.000 per jaar voor drie jaar. Meer informatie vind je bij de onderwerpen RES’en en Buurtwarmte.

De voordelen van onze aanpak

  • Als vertegenwoordiger van de meerderheid van de Nederlandse energiecoöperaties zijn we een geloofwaardige partner en kunnen we meer financiering genereren dan afzonderlijke coöperaties.
  • We gebruiken fondsen en subsidies niet alleen om projecten mogelijk te maken maar ook om energiecoöperaties structureel te versterken. Onze hele sector wordt daar beter van.
  • Zoveel mogelijk geld gaat naar die basis; we hebben geen kantoren, afdelingen of briefpapier.

Hoe dan?

Het aanboren van financieringsbronnen is een kwestie van lange adem en veel overleggen. Dat vergt in eerste instantie een investering, maar bij succes is het dat meer dan waard. In principe komt dit ten goede aan alle leden, dus het wordt uit de contributie betaald.

In de toekomst

We hopen dat het Ontwikkelingsfonds Coöperaties na jaren lobbyen binnenkort van start gaat.

In principe kunnen alle duurzame energieprojecten een beroep doen op het Ontwikkelfonds. Voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten zal er nog veel meer geld nodig zijn. Dit heeft ook onze aandacht.

Doe mee!

Hoe meer leden, hoe meer en beter we potentiële financiers kunnen benaderen. Ben je nog geen lid? Meld je aan: energiesamen.nu/doe-mee