ALV Energie Samen 5 februari 2021

Voor leden en supporters van Energie Samen en voormalige leden van PAWEX, op uitnodiging.

Voor de ALV heb je ontvangen:

  • de Zoom-link voor de ALV (verzonden op donderdag 4 februari voor 13.00 uur);
  • alleen voor lid-organisaties met stemrecht: 1 unieke stemcode per stemgerechtigde organisatie (verzonden op 1 februari).

Dit mailen we in principe naar hetzelfde mailadres als de uitnodiging.

Wie krijgt de mails? De uitnodigingsmail en latere mails versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. Met meer bestuursleden via Zoom kijken is prima, maar bij eventuele stemming mag je natuurlijk maar één stem per coöperatie uitbrengen.

Pas je weergavenaam alsjeblieft aan

Bij de ALV is het belangrijk dat we weten wie aanwezig zijn en namens welke organisatie. Wil je daarom je weergavenaam aanpassen, voor zover nodig:

  • ben je aanwezig namens een organisatie, verander dan je weergavenaam in Persoonsnaam (Organisatienaam). 
  • ben je aanwezig als individueel lid, dan is natuurlijk je naam voldoende.

Alvast bedankt!

Weergavenaam wijzigen in Zoom: 

  • Naam wijzigen voor de bijeenkomst: pas je profiel aan.
  • Naam wijzigen tijdens de bijeenkomst: Klik onderin je scherm op ‘Participants’. In de lijst met deelnemers vind je jezelf terug bij de naam waar ‘(me)’ achter staat. Ga met je muisaanwijzer op je naam staan, dan  verschijnt de optie ‘more’. Klik daar op en vervolgens op de optie ‘rename’. Schrijf je naam en de coöperatie namens wie je aanwezig bent. Bevestig tenslotte door nogmaals op ‘rename’ te klikken.

Downloads

  • Vergaderset (Zip-bestand). 3 februari 14.31 uur: bijlage 4b aangepast, formulering kortingslidmaatschappen Econobis en Zon op Nederland verduidelijkt.
  • Concept-verslag (wordt vastgesteld op de eerstvolgende ALV), pdf

Agenda

1 Opening en mededelingen, nieuwe leden
2 Vaststelling agenda (bijlage 0).
3 Verslag 19e ALV van 11 december 2020. Bijlage 1. Ter vaststelling
4 Voorstel benoeming nieuw bestuurslid André Jurjus. Bijlage 2a. Ter besluitvorming.
Directiewisseling Bedrijfsbureau. Geert de Blécourt wordt directeur financiën en Bjorn Veenstra hoofd financiële administratie. Bijlage 2b. Ter kennisgeving.
5 Bestuurssamenstelling en taken bestuursleden. Bijlage 3. Ter informatie.
6 Voorstel contributiereglement 2021. Bijlagen 4a, 4b en 4cTer besluitvorming. 3 februari 14.31 uur: bijlage 4b aangepast, formulering kortingslidmaatschappen Econobis en Zon op Nederland verduidelijkt. 
7 Update Werkplan 2021 t.o.v. bijlage 5. Ter informatie
8 Belangenbehartiging en lobby. 
 Netinfrastructuur en aanverwante zaken. Bijlage 6 (Leon Straathof).
 bPostcoderoos, Energiewet 1.0, Warmtewet 2.0 (Siward Zomer). 
 cOntwikkelfonds Coöperaties (Sijtze Brandsma).
 dRES’en en Aardgasvrije wijken en de noodzaak voor flexibiliteitsdiensten. Bijlage 7. Stand van zaken.
 eProject slimme energie-oplossingen (Felix Olthuis).
 fVoortgang Pilots met Ennatuurlijk.
 gVoortgang Uitvoeringsoverleg Klimaattafel, berichten NVDE, NWEA.
 hKlimaatweb, samenwerking Energie Samen (Wind&Zon Vakblad Duurzame Energie) en Berghauser Pont Media. Bijlage 8.
 i NCR: diensten t.b.v. onze leden. Bijlage 9.
9 Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Bijlage 10. (deze versie kan inmiddels verouderd zijn)
10 Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting.


Naar de pagina ALV's