ALV Energie Samen 11 december 2020

Voor leden en supporters van Energie Samen en leden van PAWEX, op uitnodiging.

Vanwege de strenger wordende regels rond corona deze keer alleen online via Zoom. De uitnodigingen zijn zaterdag 28 november verstuurd. 

Zoom-link volgt: alle leden ontvangen de Zoom-link voor de ALV een paar dagen van tevoren, uiterlijk donderdag 10 december, in principe op hetzelfde mailadres als de uitnodiging.

Wie krijgt de mail? De uitnodigingsmail versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. Met meer bestuursleden via Zoom kijken is prima, maar bij eventuele stemming mag je natuurlijk maar één stem per coöperatie uitbrengen.

Weergavenaam wijzigen in Zoom: soms zijn deelnemers niet met hun eigen naam aangemeld in een Zoom-vergadering, bijvoorbeeld als ze de computer van hun partner gebruiken, of als ze inloggen met de iPad. Voor de ALV is het belangrijk dat we tijdens de vergadering weten wie je bent en van welke coöperatie je bent. 

  • Naam wijzigen voor de bijeenkomst: pas je profiel aan.
  • Naam wijzigen tijdens de bijeenkomst: Klik onderin je scherm op ‘Participants’. In de lijst met deelnemers vind je jezelf terug bij de naam waar ‘(me)’ achter staat. Ga met je muisaanwijzer op je naam staan, dan  verschijnt de optie ‘more’. Klik daar op en vervolgens op de optie ‘rename’. Schrijf je naam en de coöperatie namens wie je aanwezig bent. Bevestig tenslotte door nogmaals op ‘rename’ te klikken.

Downloads

Agenda

1
Opening en mededelingen, nieuwe leden
2
Vaststelling agenda.
3
Verslag 18e ALV van 18 september 2020. Bijlage 1. Ter vaststelling
4
Jaarplan 2021 op hoofdlijnen (presentatie Sijtze Brandsma)
5
Concept contributiereglement 2021. Bijlage 2. Ter besluitvorming. 
6
Concept Begroting 2021 Coöperatie Energie Samen, Bedrijfsbureau Energie Samen B.V. en Econobis B.V.. Bijlage 3. Ter besluitvorming.
7
Belangenbehartiging en lobby:

Postcoderoos, Energiewet 1.0, Warmtewet 2.0 (Siward Zomer).

bOntwikkelfonds Coöperaties (Sijtze Brandsma).

cRES’en en Aardgasvrije wijken en de noodzaak voor flexibiliteitsdiensten: stand van zaken.

dProject slimme energie-oplossingen (Felix Olthuis).

ePilots met Ennatuurlijk

fVoortgang Uitvoeringsoverleg Klimaattafel, berichten NVDE, NWEA
8
Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Bijlage 4.
9
Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting.Naar de pagina ALV's Energie Samen 

← ←  Naar de pagina Over Energie Samen