ALV 7 februari 2020

Voor leden en supporters van Energie Samen en belangstellenden.

Downloads

Agenda

 1. Opening en mededelingen: welkom nieuwe leden.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Verslag en actielijst 15e ALV van 13 december 2019 (bijlage 1). Ter vaststelling.
 4. Fusie ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode (Econobis) een feit.
 5. Fusie PAWEX: stand van zaken. Ter informatie.
 6. Concretisering contributie 2020. Bijlagen 2a en 2b, ter informatie.
 7. Voortgang:
  1. Integratie ZoNL (Sijtze Brandsma),
  2. Ontwikkelfonds Coöperaties (Felix Olthuis),
  3. Participatiecoalitie (Jennie Tissingh),
  4. Voortgangsrapportage Stichting DOEN (Sijtze Brandsma)
 8. Gedragscode Zon-op-Land: stand van zaken m.b.t. Vallei Energie en BENG!
 9. Aandachtspunten huidige windturbine-exploitanten. Bijlage 3, toelichting Leon Straathof.
 10. Belangenbehartiging. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in 2020 en hoe gaan we daarmee aan de slag. Instellen van steungroep voor/door de coöperatief directeur Siward Zomer. Bijlagen 4a en 4b
 11. Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Bijlage 5.
 12. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en afsluiting en borrel.

← Naar de pagina ALV's

← ←  Naar de pagina Over Energie Samen