Algemene Ledenvergadering (ALV) 24 juni 2022

Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht. Deze ALV is niet online te volgen. Er worden daarom ook geen stemcodes verstuurd. Aanmelding vooraf is vereist en kan tot 20 juni. De aanmeldlink vind je in de uitnodigingsmail die donderdag 9 juni is verstuurd.

Alle leden hebben 20 mei een vooraankondiging ontvangen. De uitnodigingen met agenda en stukken worden donderdag 9 juni verstuurd.

Downloads

  • Vergaderset (gezipte pdfs). Bijlage 5 is op 16 juni toegevoegd, bijlage 4 op 20 juni.
  • Concept-verslag (pdf)
  • Presentatie Guus Ydema (bestuur) op ALV 24 juni: tussenstand focusgroep Strategie (pdf)
  • Presentatie Geert de Blécourt (Bedrijfsbureau) op ALV 24 juni: Financiële rapportage t/m mei 2022 (pdf)

Coöperaties: informeer je bestuursleden

De uitnodigingsmail versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. 

Contact

Vragen over deze ALV? Stel ze via alv@energiesamen.nu (vragen over andere onderwerpen? Kijk op de contactpagina).

Agenda

1 Opening en welkom
Deze vierde ALV in 2022 staat in het teken van het weerzien. Na lange tijd vergaderen we weer eens volledig fysiek in Utrecht.
2 Vaststelling agenda
3
Verslaglegging
Vaststellen verslag ALV 22 april 2022 (bijlage 3)
4
Voortgang Strategie 2023-2025 (bijlage 4)
De Focusgroep Strategie presenteert de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe strategie voor de komende jaren.
5
Contouren Contributiesysteem 2023-2025 (bijlage 5)
De Focusgroep Contributiesysteem presenteert het raamwerk waarbinnen het nieuwe systeem zal worden geformuleerd en klaar gemaakt worden voor besluitvorming in de ALV van oktober.
6
Innovatieprojecten Energie Samen
Presentatie over de innovatieve trajecten op het terrein van geïntegreerde lokale, coöperatieve energievoorziening en de collectieve warmtetransitie in de gebouwde omgeving.
7
Ontwikkeling financiën 2022
Korte presentatie over de stand van zaken.
8
Lobby en belangenbehartiging
Toelichting door Siward Zomer.
9
Rondvraag en sluiting met een hapje en een drankje

Meer informatie over onze ALV's