SCE-update

Siward Zomer is onlangs in gesprek gegaan met het ministerie om te praten over de huidige SCE-tarieven, knelpunten voor postcoderooscoöperaties onder de PCR en manieren om de samenwerking te verbeteren. Bij deze bijeenkomst praat hij je bij over de lobbyactiviteiten van Energie Samen rond SCE en PCR. Voor leden en niet-leden.

Door het gesprek aan te gaan met het ministerie willen we voorkomen dat elk jaar Kamervragen, pers en amendementen moeten worden ingezet om het belang van de coöperatieve beweging te regelen. Uit het gesprek kwam naar voren dat EZK  samen met Energie Samen een specifieke agenda wil gaan opzetten om snel problemen voor energiecoöperaties te kunnen oplossen. Daarnaast moet er worden gewerkt aan een open relatie met PBL over de SCE-tarieven. Deze relatie moet er voor zorgen dat de modellen van het PBL beter aansluiten met wat er in de praktijk gebeurt.

De SCE-subsidie gaat dit jaar nog wel open met de voorgestelde tarieven. We willen aan onze leden vragen de aanvraag niet in te dienen als de businesscase onrendabel is. Dit zou namelijk zorgen voor veel afgegeven beschikkingen die niet gebruikt gaan worden (hier is geen enkele partij bij gebaat). Onze ervaring bij de SDE is dat er onrendabele aanvragen worden ingediend in de hoop dat de tarieven nog verbeteren. 

Zie ook: