Algemene Ledenvergadering (ALV) 22 april 2022

Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht.

Let op je mail

  • Uitnodiging: de uitnodigingen zijn 13 april verstuurd.
  • Stemcode: de stemcodes worden dinsdag 19 april verstuurd (incl. zoomlinks) aan leden met stemrecht (coöperaties en verenigingen)
  • Zoomlink: de zoomlinks aan alle leden zijn woensdag 20 april verstuurd. Als je stemrecht hebt, heb je de zoomlink dus twee keer ontvangen.

Downloads

  • Vergaderset (Zip-bestand).  
  • Verslag (vastgesteld op ALV 24 juni, pdf)
  • Presentatie Guus Ydema (bestuur): Bevindingen focusgroep Strategie (pdf)

Coöperaties: informeer je bestuursleden

De uitnodigingsmail en latere mails voor je organisatie (stemcode, zoomlink) versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. Met meer bestuursleden live aanwezig zijn of via Zoom meedoen bevelen we van harte aan, maar bij eventuele stemming mag je natuurlijk maar één stem per coöperatie uitbrengen. 

Agenda

1 Opening en welkom
2 Mededelingen
3
Verslag ALV 11 februari 2022 (bijlage 3)
4
Jaarverslag 2021 (bijlage 4)
5
Benoeming Monique Sweep en Brenda Harsveld in bestuur 
6
Stand van zaken traject “Strategie Energie Samen 2025”
7
Rondvraag en sluiting

Meer informatie over onze ALV's