Algemene Ledenvergadering (ALV) 11 februari 2022

Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht.

Let op je mail

  • Uitnodiging: de uitnodigingen zijn 2 februari verstuurd.
  • Stemcode: de stemcodes zijn dinsdag 8 februari verstuurd (incl. zoomlinks) aan leden met stemrecht (coöperaties en verenigingen)
  • Zoomlink: de zoomlinks aan alle leden zijn donderdag 10 februari verstuurd. Als je stemrecht hebt, ontvang je de zoomlink dus twee keer.

Downloads

Coöperaties: informeer je bestuursleden

De uitnodigingsmail en latere mails voor je organisatie (stemcode, zoomlink) versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. Met meer bestuursleden live aanwezig zijn of via Zoom meedoen bevelen we van harte aan, maar bij eventuele stemming mag je natuurlijk maar één stem per coöperatie uitbrengen. 

Agenda

1 Welkom en opening
2 Vaststelling agenda
3
Verslaglegging

aVaststellen verslag ALV 10 december (Bijlage 3a)

bVaststellen verslag ALV 7 januari 2022 (Bijlage 3b)
4
Bespreking en vaststelling Jaarrekening 2021 Coöperatie Energie Samen (Bijlagen 04a, 04b, 04c en 04d)

iToelichting op cijfers, acties en businessplan 2022 Bedrijfsbureau ES
Toelichting door Sijtze Brandsma en Geert de Blécourt

iiVerslag van de Kascommissie

iiiBespreking Jaarrekening 2021
5
Stand van zaken Lobby en Belangenbehartiging
Toelichting door Siward Zomer
6
Benoeming Andries Metz (bestuurslid) tot secretaris van het bestuur
In de ALV van 10 december is meegedeeld dat Ferd Schelleman het bestuur had verlaten. Zijn rol als secretaris wordt na goedkeuring van de ALV ingevuld door Andries Metz, die al enige tijd in het bestuur actief is.
7
Rondvraag en sluiting

Meer informatie over onze ALV's