Webinar Netcongestie: eerste hulp bij transportweigeringen

Helaas worden steeds meer energiecoöperaties geconfronteerd met gebieden waarvoor netcongestie is afgeroepen. De netbeheerder weigert dan om hun hernieuwbare productie-installatie aan te sluiten, of om daarvoor een transportindicatie af te geven voor de SDE of SCE. Wat moet je dan doen?

Leon Straathof van Energie Samen geeft eerste hulp bij transportweigeringen. In dit webinar legt hij uit hoe je kan achterhalen of de weigering van de netbeheerder legitiem is, en zo niet, hoe je dan toch een aansluiting voor elkaar kan krijgen. Tevens gaat hij in op een belangrijk besluit dat toezichthouder ACM begin volgend jaar gaat nemen, het Codebesluit congestiemanagement. Dit verandert de regels waarmee bepaald wordt of een net vol is of niet. Verwacht wordt dat de netbeheerder daardoor in veel congestiegebieden toch weer transportcapaciteit moet gaan toekennen aan nieuwe hernieuwbare productie.

Dit webinar wordt vooralsnog twee keer gegeven:

  • Donderdag 23 december 9.30 - 11.00 uur
  • Woensdag 26 januari  11.00 - 12.30 uur

Aanmelden

Leon Straathof is onze belangrijkste lobbyist voor netaansluitingen en de daarvoor benodigde netverzwaringen. In verschillende samenwerkingsverbanden – met netbeheerders en andere belangenorganisaties – werkt hij aan oplossingen om efficiënter om te gaan met de schaarser wordende netcapaciteit, om toch zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteitopwek aangesloten te krijgen.

Download de presentatie van 26 januari 2022 (ppt)

Kijk de sessie van 26 januari 2022 terug:

Zie ook

Nieuws

Alle nieuws over netcapaciteit

Alle nieuws over netuitbreiding