Algemene Ledenvergadering (ALV) 4 november 2022

Uitnodiging en agenda zijn 10 oktober verstuurd. Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht. Oorspronkelijk was deze ALV gepland op 14 oktober.

Aanmelden voor de fysieke bijeenkomst kon tot 1 november.

Mails over deze ALV

  • Uitnodiging en agenda zijn 10 oktober verstuurd naar alle leden (met reminders op 18, 24 en 27 oktober).
  • Stemcodes zijn maandag 31 oktober verstuurd naar de stemgerechtigde leden .
  • Zoomlinks naar alle leden worden donderdag 3 november verstuurd.

Coöperaties: informeer je bestuursleden

De uitnodigingsmail en eventuele latere mails (met stemcode en/of zoomlink) versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. 

Waarom een andere datum?

We zijn vanuit Energie Samen druk bezig met het voorbereiden van een goede discussie met de ALV over een nieuwe opzet voor ons contributiesysteem. Het blijkt best een uitdaging om tot een fair systeem te komen dat voor iedereen werkt. Om tot een goed voorstel te komen hadden we wat meer tijd nodig. Vandaar dat we  uit zijn geweken naar vrijdag 4 november. 

Contact

Vragen over deze ALV? Stel ze via alv@energiesamen.nu (vragen over andere onderwerpen? Kijk op de contactpagina).

Downloads

  • Concept-verslag (pdf)
  • Stukken van deze ALV (Zip-bestand)
  • Presentaties van de vorige ALV:
    • Presentatie Guus Ydema (bestuur) op ALV 24 juni: tussenstand focusgroep Strategie (pdf)
    • Presentatie Geert de Blécourt (Bedrijfsbureau) op ALV 24 juni over financiële rapportage t/m mei 2022 (pdf)

Agenda

1 Opening en welkom
2
Verslaglegging
Vaststellen verslag ALV 24 juni 2022 (bijlage 02)
3
Lobby en belangenbehartiging
Toelichting door Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen)
4
Nieuw Contributiesysteem 
Presentatie entoelichting door bestuur (bijlage 4)
5
Stand van zaken Financiën 
Toelichting door directie
6
Aanpak Energiearmoede, mogelijke bijdrage van Shell 
Toelichting door Siward Zomer (bijlage 6)
7
Rondvraag en sluiting met een hapje en een drankje

Meer informatie over onze ALV's