Conferentie Het maatschappelijk warmtebedrijf: perspectieven uit de praktijk van Denemarken, Amsterdam en Groningen

In vrijwel elke gemeente verkennen partijen de mogelijkheid om lokale warmtenetten aan te leggen. Onze gezamenlijke conferentie over het maatschappelijk warmtebedrijf op 23 september biedt inspiratie, uitwisseling en actuele praktijkvoorbeelden. De dag zoekt naar antwoorden op de vraag hoe gemeenten, andere publieke organisaties en coöperaties publiek-civiele arrangementen met elkaar kunnen (door)ontwikkelen tot één van de oplossingen in de Nederlandse warmtetransitie.

 DE CONFERENTIE IS VOL, AANMELDEN KAN HELAAS NIET MEER

De Deense coöperatieve praktijk van de laatste decennia én inspirerende coöperatieve aanpakken uit Groningen en Amsterdam zijn lessen voor de ontwikkeling in Nederlandse gemeenten. De Denen komen 23 september op bezoek met 30 jaar ervaring in coöperatieve warmtebedrijven.  Energie Samen, EBO Consult, energiecoöperaties Grunneger Power en KetelhuisWG, Klimaatverbond Nederland en organiseren de door de Danish Energy Agency gefinancierde conferentie Het maatschappelijk warmtebedrijf: perspectieven uit de praktijk van Denemarken, Amsterdam en Groningen. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Een aanpak die werkt
Energie Samen werkt samen met haar leden en partners aan de aanpak en het instrumentarium voor duurzame warmte van bewoners. Zeggenschap en lokaal eigendom van het lokale warmtenet door de buurtbewoners geeft vertrouwen in eerlijke warmteprijzen en zorgt voor gemeenschapszin en inclusiviteit in de warmtetransitie.

Energie Samen doet kennis op in de regio Kopenhagen, waar de dienstenorganisatie EBO Consult met zowel de gemeenten als coöperaties en betrokken partijen een degelijke aanpak realiseert. Graag verkennen we met jullie hoe we de Deense ervaring in Nederland toepasbaar kunnen maken in een maatschappelijk warmtebedrijf.

Programma
De ochtend staat in het teken van inspiratie en discussie. De middag richt zich op de Deense en Nederlandse praktijk en samen inhoud geven aan het maatschappelijk warmtebedrijf.

09.30   Inloop

10.00   Welkom door de dagvoorzitter Siward Zomer

10.05   Opening door de Groningse wethouder Energietransitie: Philip Broeksma

10.10   Siward Zomer, coöperatief  directeur Energie Samen, over de aanpak, het instrumentarium, en de rol van energiecoöperaties in het maatschappelijk warmtebedrijf.

10.30   Charlotte Von Hessberg, gemeentefunctionaris, over het Deense model in de regio Kopenhagen

10.45   Steven Volkers van Energiecoöperatie Grunneger Power over het Groningse model in de praktijk

11.00   Ted Zwietering van KetelhuisWG over duurzame warmte van onderop in Amsterdam

11.15    Koffiepauze

11.30    Panelgesprek: Kunnen we de warmtetransitie in Nederland met een maatschappelijk warmtebedrijf wel voor elkaar krijgen? In gesprek met Denen, coöperaties, gemeenten en Klimaatverbond Nederland en met Jan Engels (Klimaatverbond Nederland), Erik Christiansen (EBO Consult), Wouter van Bolhuis (Gemeente Groningen), Rozemarijn Doornewaard (Gemeente Amsterdam), Sijtze Brandsma (Energie Samen), Annette Schermer (KetelhuisWG).

12:30   Lunch en netwerk

13:30   Keuzeworkshops vanuit de thema’s:

Planning en beleidRandvoorwaarden om tot een maatschappelijk warmtebedrijf te komen.
Professionele uitvoeringProfessionele uitvoering van alle administratieve en operationele processen van het maatschappelijk warmtebedrijf 
FinancieringZekerheden, onrendabele toppen en zakelijk fundament voor uitvoering
SamenspelGemeenten, energiecoöperaties, bewoners en dienstenorganisaties vinden elkaar

14:45   Koffiepauze

15:00  Co-creatie met alle deelnemers: Hoe kunnen we samen het maatschappelijk warmtebedrijf in Nederland laten slagen en welke hobbels zijn er nog te nemen?

16:00  Wrap-up en afsluiting door dagvoorzitter Siward Zomer

16:15   Netwerkborrel en gelegenheid om na te praten met Energie Samen, delegatie uit Kopenhagen, Amsterdam en Groningen.


Locatie             Puddingfabriek (op 5 minuten lopen vanaf station Groningen Centraal)
Adres               Viaductstraat 3-3, 9725 BG Groningen

Wat neem je mee naar huis:

  • Ik weet dat een maatschappelijk warmtebedrijf waarschijnlijk in mijn gemeente ook kan en waar ik ondersteuning kan vinden of voorbeelden kan opzoeken.
  • Ik weet dat samenwerking in gelijkwaardigheid cruciaal is, en dat er professionaliteit nodig is om de uitdagingen van deze ingewikkelde opgave op organisatorisch, financieel, juridisch en technisch gebied te kunnen oppakken. Ik weet hoe die professionele uitvoering in het maatschappelijke warmtebedrijf een plek kan krijgen.
  • Ik ken de belangrijkste risico’s in de ontwikkeling van een maatschappelijk warmtebedrijf. Ik weet ook op welke wijze ik de risico’s kan mitigeren en welke partijen ik kan betrekken om mee samen te werken.
  • Ik weet welke (landelijke) beleidskaders en instrumenten voor het opbouwen van een maatschappelijk warmtebedrijf toegepast zouden kunnen worden.