De rol van gemeenten bij 50% lokaal eigendom (herhaling)

Gemeenteraden hebben een belangrijke rol bij de realisatie van duurzame energieprojecten. Zij bepalen vaak de voorwaarden waaronder wind- en zonneprojecten welkom zijn in de gemeente, zoals 50% lokaal eigendom. Wat 50% lokaal eigendom betekent en hoe je het kunt organiseren leer je in deze korte online workshop.

Lokaal eigendom is vaak één van de gewenste voorwaarden van gemeentes voor wind- en zonneprojecten. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneprojecten in lokaal eigendom moeten kunnen komen. Lokaal eigendom van duurzame energieprojecten kan de lokale gemeenschap veel voordelen opleveren als de gemeente deze voorwaarde goed vastlegt.

Na het deelnemen aan de workshop weet je:

  • wat 50% lokaal eigendom inhoudt,  
  • welke voordelen lokaal eigendom van wind- en zonneprojecten opleveren voor de gemeente,
  • hoe je lokaal eigendom kunt organiseren,
  • en hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat duurzame energieprojecten onder de gewenste voorwaarden ontwikkeld worden.

Dit is een herhaling van de  workshop van 9 september.

Klik hier om aan te melden

Deze workshop wordt aangeboden in samenwerking met de Participatiecoalitie. De spreker is Siward Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen, de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties.

De Participatiecoalitie is het samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de rol van bewoners in de energietransitie. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren, werkt de Participatiecoalitie samen met het NPRES, het PAW en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.