Wat is Energie Samen?

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers.

Samen met duurzame initiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten! Want zeggenschap en eigenaarschap van de lokale omgeving, dat vinden wij belangrijk.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.

Samen hebben we invloed

Er zijn inmiddels zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame energie in Nederland, waarvan een groot deel aangesloten is bij Energie Samen. Opgeteld zijn er al zo’n 160.000 leden bij ons aangesloten. Hun collectieve zon- en windprojecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens.

Op zichzelf zijn onze projecten misschien niet altijd groot, maar onze invloed is dat wel. Wij zorgen er namelijk voor dat de noodzaak van de energietransitie, de noodzaak van een snelle overgang naar een schone energievoorziening tussen de oren komt van onze raadsleden, van onze buren, van de bakker en van de groenteboer.

Wij zorgen er samen voor dat iedereen eraan mee kan werken. We verspreiden niet alleen die boodschap op een toegankelijke manier, we zorgen er vooral voor de we allemaal iets kunnen doen.

Hoe doen we dat?

We richten ons op de volgende activiteiten om de energietransitie regionaal tot stand te brengen: