Wat is Energie Samen?

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers.

Samen met duurzame initiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten! Want zeggenschap en eigenaarschap van de lokale omgeving, dat vinden wij belangrijk.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.

Samen hebben we invloed

Er zijn inmiddels zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame energie in Nederland, waarvan een groot deel aangesloten is bij Energie Samen. Opgeteld zijn er al zo’n 160.000 leden bij ons aangesloten. Hun collectieve zon- en windprojecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens.

Op zichzelf zijn onze projecten misschien niet altijd groot, maar onze invloed is dat wel. Wij zorgen er namelijk voor dat de noodzaak van de energietransitie, de noodzaak van een snelle overgang naar een schone energievoorziening tussen de oren komt van onze raadsleden, van onze buren, van de bakker en van de groenteboer.

Wij zorgen er samen voor dat iedereen eraan mee kan werken. We verspreiden niet alleen die boodschap op een toegankelijke manier, we zorgen er vooral voor de we allemaal iets kunnen doen.

Hoe doen we dat?

We richten ons op de volgende activiteiten om de energietransitie regionaal tot stand te brengen:

Belangenbehartiging

Wij zorgen voor krachtige lobby voor goede regelingen voor duurzame energiecommunities. Bijvoorbeeld over het KlimaatakkoordSalderende PostcoderoosregelingDe Wet financieel toezichthet Ontwikkelfonds voor coöperatiesWarmte en Europa

We behartigen ook de belangen van particuliere windturbine-exploitanten, via Pawex/Windunie. Energie Samen en Windunie bundelen hun krachten om de ambitie uit het klimaatakkoord van minimaal 50% lokaal eigenaarschap van duurzame energieprojecten waar te maken, onder meer door het slaan van een brug tussen de ambities van burgers, ondernemers en overheden in de regio’s.

Project- en coöperatieontwikkeling

Energie Samen is de coöperatie van duurzame energiecommunities die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten. Opwek, maar ook (buurt)warmte en op termijn mobiliteit.

De ervaring die startende coöperaties nog moeten opdoen, is binnen Energie Samen volop voorhanden. Hier vind je projectleiders met kennis van de techniek, de financiering, de procedures en de communicatie met belangstellenden en omwonenden.

Coöperatieleden van Energie Samen kunnen een professionele projectleider voor hun projecten inschakelen via het Bedrijfsbureau Energie Samen. Zo nodig kan Energie Samen deze projectbegeleiding voorfinancieren op basis van no cure no pay. Deze uren worden voorgefinancierd via een fonds en de leden van Energie Samen. Energie Samen heeft hiervoor een financiële bijdrage geworven bij Stichting Doen.

Bij projectontwikkeling werken we nauw samen met Windunie, de coöperatie van agrariërs.

Meer informatie over projectondersteuning (pdf)

Besparing

Voor energiebesparing kan je terecht bij Hoom, lid van Energie Samen en de landelijke coöperatie die lokale energiecommunities en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal. Als energiecoöperatie kan je lid worden van Hoom. Lees meer op: cooperatiehoom.nl

ICT-professionalisering

Wij ontwikkelen als coöperatief ICT-producten speciaal voor coöperaties om ervoor te zorgen dat alle coöperaties, klein en groot op een betaalbare manier professioneel aan de slag kunnen en voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom administratie, financiën en privacy. Als lid van Energie Samen kan je je abonneren op het gebruik van Econobis. Lees meer: duurzameenergie.org/econobis

Kennisdeling

Binnen ons landelijke netwerk is veel kennis aanwezig die we uitwisselen op diverse bijeenkomsten en trainingen. Energie Samen werkt daarnaast nauw samen met HIER opgewekt, het kennisplatform voor en door lokale energie-initiatieven. HIER opgewekt is een zelfstandige samenwerking van Energie Samen en HIER klimaatbureau. Je hoeft bij HIER geen lid te worden. Voor inspiratie, informatie, kennis en sparringpartners: hieropgewekt.nl