Buurtwarmte

Samen met de buurt een wijkproces vormgeven en een duurzame warmtebron ontwikkelen

Het organiseren van duurzame warmte is de grootste opgave binnen de energietransitie voor de buurt. De vraag naar warmte voor verwarming, koken en warm water voor huizen is een derde van de totale warmtevraag in Nederland. Bovendien zijn er in Nederland 4 miljoen individuele woningbezitters. Deze bewoners krijgen een andere warmtebron dan een cv-ketel en gasfornuis. Vaak zullen ze hun huis beter isoleren en anders gaan wonen. De warmtetransitie vraagt nogal wat van bewoners.

Eigen regie in aardgasvrije wijken

Buurtwarmte helpt bewoners en energiecoöperaties in de wijken en dorpen om de nieuwe duurzame buurtwarmte zelf te organiseren. Ons doel is dat bewoners gezamenlijk eigenaarschap nemen voor de warmtetransitie en werken vanuit de waarden die voor hun wijk van belang zijn. Naast betaalbaarheid, een eerlijke verdeling van de kosten en duurzame energie kan het bijvoorbeeld gaan om leefbaarheid of klimaatadaptatie.

Als basis gebruiken we een overzichtelijk proces voor een buurtaanpak. Hiermee ontwikkel je stap voor stap het eerste initiatief in een wijk uit tot een duurzame warmtebron. De buurt kan zelf bepalen hoeveel zij zelf wil organiseren en of zij op termijn zelf de warmtebron wil exploiteren. Centraal in de aanpak staan de bewoners en het versterken van de relaties in de buurt.

Het gebeurt al: coöperaties voor wijkplannen en warmtebronnen

In verschillende wijken en dorpen hebben bewoners zelf het initiatief genomen om een wijkplan te maken voor de warmtetransitie. Ook zijn coöperaties bezig om de warmtebron zelf te ontwikkelen en exploiteren.

Bewoners kunnen zelf de regie nemen in het wijkproces en eigenaar worden van hun duurzame warmtebron. Het vraagt wel aandacht en expertise.

Wat wij voor jou kunnen doen

Vanwege de urgentie en specialistische kennis van de warmtetransitie willen wij bewoners en coöperaties helpen om van duurzame warmte een coöperatief proces te maken. We helpen zowel met het maken van een wijkplan als bij het ontwerpen, bouwen en exploiteren van de investeringen in de wijk voor de huizen en warmtebron.

In de praktijk wil Buurtwarmte jou gaan helpen met een verkennend advies, wijkprocesbegeleiders, de buurtaanpak met methodes voor bewonersbetrokkenheid, coalitievorming met stakeholders, het maken van een business case met het vinden van financiering, kwaliteitssystemen, opleidingen voor professionals en doorlopende leerprocessen.

Methodes en producten:

Meer informatie en contact

Download factsheet (pdf)

Buurtwarmte is onderdeel van EnergieSamen. De organisatie zelf is in oprichting. Meer informatie over ons aanbod en de manier waarop we werken, zal nog volgen. Neem vooral contact met ons op als je wilt helpen of iets wilt weten:

 • Theo de Bruijn,  theo.de.bruijn@energiesamen.nu, 06-250 76 864 (Wageningen),
 • Gerwin Verschuur, gerwin.verschuur@energiesamen.nu, 06-423 402 99 (Culemborg),
 • Kirsten Notten, kirsten.notten@energiesamen.nu, 06-249 88 059 (Zwolle),
 • Steven Volkers, steven.volkers@energiesamen.nu, 06-319 52 896 (Groningen),
 • Algemeen: buurtwarmte@energiesamen.nu

Nieuwsberichten

Lees hier de meest recente berichten van Buurtwarmte:

 • Training coöperatieve buurtbegeleider vanaf 8 april

  Wil jij een echte coöperatieve buurtbegeleider worden? Buurtwarmte | Energie Samen heeft een opleiding tot buurtbegeleider ontwikkeld voor dorps- en wijkinitiatieven. In drie dagdelen leer je hoe je samen een buurtenergieplan voor duurzame warmte en Lees verder…Lees verder →
 • 21 februari: bijeenkomst aanvragen pilot PAW

  Wil de gemeente samen met jouw wijkinitiatief of energiecoöperatie een aanvraag doen voor de “Proeftuinen Aardgasvrije Wijken”? Kom dan naar onze bijeenkomst op 21 februari in Utrecht. Daar bespreken we de vragen en dilemma’s zodat Lees verder…Lees verder →
 • Training gespreksleider ‘Homewarming’

  Buurtwarmte en Hoom werken samen aan een buurtaanpak voor verduurzaming van woningen en wijk. Een belangrijk onderdeel in die buurtaanpak zijn kleinschalige ontmoetingen en gesprekken met bewoners. Omdat een goed gesprek begeleiden een vak apart Lees verder…Lees verder →
 • Project “Financiering Coöperatieve warmtenetten” van start

  Bij vier van onze leden is de financierbaarheid van hun plannen een concreet vraagstuk. Energie Samen (Buurtwarmte) is mede-initiatiefnemer voor een onderzoeksproject om dit te verbeteren. Ook partijen als Rabobank, ASN bank, TNO en InvestNL Lees verder…Lees verder →
 • Trainingen coöperatief buurtbegeleider

  Nederland bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Hoe ziet die toekomst eruit in jouw buurt of dorp? Hoe gaat dat straks met koken, douchen en verwarmen? En wat kun je als bewoners doen Lees verder…Lees verder →
 • Aardgasvrije buurten: hoe krijg je het peloton met de koplopers mee?

  Voor een succesvolle warmtetransitie moet iedereen meedoen. Niet alleen de actieve koplopers, maar ook de middengroepen en achterblijvers. Hoe betrek je die? Uit het leerprogramma De Middengroepen betrekken bij aardgasvrije wijken van DuurzaamDoor, Buurkracht en Lees verder…Lees verder →
 • Warmtetransitie heeft baat bij coöperatieve aanpak

  Het aantal warmtecoöperaties in Nederland neemt toe. Het lichtend voorbeeld op dit vlak is Denemarken, waar alle warmtebedrijven in handen zijn van coöperaties of gemeenten. De warmtetransitie in Nederland is ook gebaat bij een coöperatieve Lees verder…Lees verder →
 • Middengroepen betrekken bij aardgasvrije buurten

  Buurtwarmte/Energie Samen en Buurkracht hebben een leerprogramma gehouden over de vraag hoe de beweging van onderop de middengroepen betrekt in de transitie naar aardgasvrije wijken. In dit leerprogramma bleek dat initiatiefnemers in een buurt er Lees verder…Lees verder →
 • Training coöperatieve buurtbegeleider

  Wil jij een echte coöperatieve buurtbegeleider worden? Energie Samen/Buurtwarmte/Hoom ondersteunen energiecoöperaties en buurtinitiatieven om zelf een buurtenergieplan te maken en zelf de warmtebron te exploiteren. We hebben op basis van de ervaringen van wijken en Lees verder…Lees verder →
 • Buurtwarmte gaat warmtecollectieven ondersteunen bij professionalisering

  Er gloort hoop voor beginnende bewonerscoöperaties die een collectieve warmtevoorziening willen realiseren, maar merken dat dat nogal wat voeten in de aarde heeft. Vanuit Energie Samen is een initiatief gestart om deze bewonersgroepen te ondersteunen: Lees verder…Lees verder →
 • Training coöperatieve buurtbegeleider

  Wil jij een echte coöperatieve buurtbegeleider worden? Energie Samen met Buurtwarmte en Hoom ondersteunen energiecoöperaties en buurtinitiatieven om zelf een buurtenergieplan te maken en zelf de warmtebron te exploiteren. We hebben op basis van de Lees verder…Lees verder →
 • 19 juni: maak kennis met de coöperatieve buurtaanpak

  Ben je een wijkprofessional en  met bewoners zelf een buurtplan aan het maken of een duurzame warmtebron aan het ontwikkelen? Ben jij als coöperatie aan de slag met aardgasvrije wijken of dorpen? Of wil je Lees verder…Lees verder →
 • De specifieke rol van energiecommunities

  Hoe kunnen wijkinitiatieven en energiecoöperaties goed in lokaal bestuur en democratie ingebed worden? Op de CANconferentie in Arnhem over het versterken van duurzame wijkinitiatieven sprak Kirsten Notten (Energie Samen / 31Buurtwarmte), een column uit over Lees verder…Lees verder →