Buurtwarmte

Samen met de buurt een wijkproces vormgeven en een duurzame warmtebron ontwikkelen

Het organiseren van duurzame warmte is de grootste opgave binnen de energietransitie voor de buurt. De vraag naar warmte voor verwarming, koken en warm water voor huizen is een derde van de totale warmtevraag in Nederland. Bovendien zijn er in Nederland 4 miljoen individuele woningbezitters. Deze bewoners krijgen een andere warmtebron dan een cv-ketel en gasfornuis. Vaak zullen ze hun huis beter isoleren en anders gaan wonen. De warmtetransitie vraagt nogal wat van bewoners.

Eigen regie in aardgasvrije wijken

Buurtwarmte helpt bewoners en energiecoöperaties in de wijken en dorpen om de nieuwe duurzame buurtwarmte zelf te organiseren. Ons doel is dat bewoners gezamenlijk eigenaarschap nemen voor de warmtetransitie en werken vanuit de waarden die voor hun wijk van belang zijn. Naast betaalbaarheid, een eerlijke verdeling van de kosten en duurzame energie kan het bijvoorbeeld gaan om leefbaarheid of klimaatadaptatie.

Als basis gebruiken we een overzichtelijk proces voor een buurtaanpak. Hiermee ontwikkel je stap voor stap het eerste initiatief in een wijk uit tot een duurzame warmtebron. De buurt kan zelf bepalen hoeveel zij zelf wil organiseren en of zij op termijn zelf de warmtebron wil exploiteren. Centraal in de aanpak staan de bewoners en het versterken van de relaties in de buurt.

Het gebeurt al: coöperaties voor wijkplannen en warmtebronnen

In verschillende wijken en dorpen hebben bewoners zelf het initiatief genomen om een wijkplan te maken voor de warmtetransitie. Ook zijn coöperaties bezig om de warmtebron zelf te ontwikkelen en exploiteren.

Bewoners kunnen zelf de regie nemen in het wijkproces en eigenaar worden van hun duurzame warmtebron. Het vraagt wel aandacht en expertise.

Wat wij voor jou kunnen doen

Vanwege de urgentie en specialistische kennis van de warmtetransitie willen wij bewoners en coöperaties helpen om van duurzame warmte een coöperatief proces te maken. We helpen zowel met het maken van een wijkplan als bij het ontwerpen, bouwen en exploiteren van de investeringen in de wijk voor de huizen en warmtebron.

In de praktijk wil Buurtwarmte jou gaan helpen met een verkennend advies, wijkprocesbegeleiders, de buurtaanpak met methodes voor bewonersbetrokkenheid, coalitievorming met stakeholders, het maken van een business case met het vinden van financiering, kwaliteitssystemen, opleidingen voor professionals en doorlopende leerprocessen.

Meer informatie en contact

Buurtwarmte is onderdeel van EnergieSamen. De organisatie zelf is in oprichting. Meer informatie over ons aanbod en de manier waarop we werken, zal nog volgen. Neem vooral contact met ons op als je wilt helpen of iets wilt weten: