Bestuurdersaansprakelijkheid

Op verzoek van vele leden biedt Energie Samen de aangesloten coöperaties een aantrekkelijke bestuursaansprakelijkheidsverzekering aan van Markel International. Aanmelden is heel eenvoudig.

Waarom een bestuursaansprakelijkheidsverzekering?

Als bestuurder steek je al veel tijd en energie in je coöperatie. Je wilt niet ook nog een risico lopen op een financiële claim op je privé-vermogen als gevolg van je doen en laten als bestuurder. Een bestuurdersaansprakelijkheid beschermt je daartegen (en een rechtsbijstandsverzekering niet).

Wie komen er voor deze verzekering in aanmerking?

 • Coöperaties die aangesloten zijn bij Energie Samen,
 • die het no-claim-formulier (download als pdf of als Word-bestand) naar waarheid hebben ingevuld,
 • met een maximaal balanstotaal van een miljoen euro,
 • met een maximaal negatief eigen vermogen van anderhalve ton.

Is je balanstotaal meer dan een miljoen euro? Neem dan contact op met Ton de Wit van tussenpersoon De Vogel: 0187-497116 voor de mogelijkheden.

Wat kost de verzekering?

De premie is € 296,45 per jaar (€ 245 plus 21 % assurantiebelasting) en wordt geïnd door Energie Samen aan het begin van het verzekeringsjaar.

Wat wordt er gedekt?

De verzekering voor bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor vermogensschade. Het gaat daarbij om schade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, die het gevolg is van verwijtbaar fout bestuur gedurende de zittingsperiode. Het verzekerde bedrag is maximaal € 250.000 per aanspraak, per verzekeringsjaar.
Voor het handelen als externe functionaris (artikel 3.2 Algemene Voorwaarden) is de dekking € 0. Voor het stellen van zekerheden geldt een maximum van € 150.000, voor rehabilitatiekosten een maximum van € 125.000 (Algemene Voorwaarden: artikel 7.14 en 7.16).

Waarom verzekereren? We zijn toch al een coöperatie U.A.?

Het gaat om verschillende soorten aansprakelijkheid.

 • U.A. staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid van de leden voor de schulden van de coöperatie. Als de coöperatie failliet gaat zijn de leden niet meer kwijt dan hun inleg. Ze kunnen niet voor de overgebleven schulden aansprakelijk gesteld worden.
 • Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering gaat over de aansprakelijkheid van de bestuurders voor hun handelen of nalaten. Bijvoorbeeld wanneer de leden de bestuurders beschuldigen van wanbestuur en hen aansprakelijk stellen voor het verlies van de coöperatie. Denk aan een gerealiseerd postcoderoos-project; de energiebelasting gaat omlaag, de leden hebben minder rendement en sommige leden beschuldigen het bestuur ervan hen niet goed geïnformeerd te hebben. In zo’n geval kan het bestuur een beroep doen op de bestuursaansprakelijkheidsverzekering om verweer te voeren en een schadevergoeding te betalen, als de leden in het gelijk worden gesteld (als een van de bestuursleden een greep in de kas doet of andere zaken die duidelijk het daglicht niet kunnen verdragen, dan is dat natuurlijk niet verzekerd).

Klinkt goed! Waar kan ik me aanmelden?

Aanmelden is heel eenvoudig:

 1. Vul het no-claim-formulier in (download als pdf of als Word-bestand).
  Aantal ondertekenaars: als de bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn, zijn twee ondertekenaars voldoende. Dit staat in de statuten van je coöperatie.
 2. Mail het ingevulde formulier naar Liesje Harteveld, liesje.harteveld@energiesamen.nu.

Dat is alles! Wij sturen je aanmelding door naar de verzekeraar. Je bent verzekerd vanaf de datum dat de verzekeraar de aanmelding van ons ontvangt.

Hoe kan ik de verzekering aanpassen of mij afmelden?

 • Als je coöperatie een hoger balanstotaal dan een miljoen bereikt (of een negatief eigen vermogen van meer dan anderhalve ton) dan voldoe je niet meer aan de voorwaarden. Dat moet je dat zo snel mogelijk schriftelijk laten weten: Liesje Harteveld, liesje.harteveld@energiesamen.nu. Markel kan je dan een nieuw aanbod doen zodat je gedekt blijft.
 • De contracttermijn is 12 maanden, met een stilzwijgende verlenging. De premie kan veranderen. Die is o.a. afhankelijk van het aantal deelnemers. Je krijgt daarover tijdig bericht. Als de verzekering niet wilt verlengen, laat je dat zo snel mogelijk schriftelijk weten: Liesje Harteveld, liesje.harteveld@energiesamen.nu. Dit geldt ook als je de je de verzekering tijdens de contracttermijn wil beëindigen (voor de duidelijkheid: dan eindigt ook de dekking met ingang van de opzeggingsdatum).

Ik heb al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Wat adviseren jullie?

Wij denken dat het aanbod van Markel aantrekkelijk is, maar we weten niet wat je nu hebt. Vergelijk zelf de premie en de dekking met je lopende verzekering en maak een keuze.

Kan ik me ook later in het jaar aanmelden?

Dat kan. De dekking gaat dan in met ingang van de datum van aanmelding bij de verzekeraar.

Welke verzekeringen heb ik nog meer nodig?

Dat verschilt per coöperatie. We onderscheiden vier categorieën coöperaties. Per categorie hebben we de relevante informatie voor je op een rij gezet. Lees meer

Waar kan ik meer informatie vinden?

Wil je meer weten? Lees de algemene voorwaarden of neem contact op:

 • Algemene voorwaarden BAV Markel 2018
  Artikel 21.9 van de algemene voorwaarden is vervangen door de volgende bepaling:
  “Alle bij de verzekeraar aangemelde coöperaties. Deze dienen rechtspersoonlijkheid naar het recht van het land van vestiging te bezitten.”
 • Hopelijk zal het niet nodig zijn, maar als je verzekerd bent en er is sprake van schade, neem dan contact op met tussenpersoon Ton de Wit (Specialist Zakelijke Verzekeringen en Schade De Vogel Adviesgroep) via 0187-497116 of ton@devogel.nl .
 • Liesje Harteveld (coördinator projecten en communicatie), liesje.harteveld@energiesamen.nu .