Gedragcode Zon op Land breed onderschreven

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

Op 13 november 2019 hebben negen partijen de Gedragscode Zon op Land getekend. Een doorbraak, want met de code erkennen nu ook natuur- en milieu-organisaties dat zon op land nodig is voor het halen van de doelen van de energietransitie.

Ook is de participatieparagraaf van het klimaatakkoord integraal overgenomen. In onderhandelingen met projectontwikkelaars kan je als lid van Energie Samen hiernaar verwijzen en kunnen projectontwikkelaars nu door onze ondertekening hieraan gehouden worden.

Een harde eis van de natuurorganisaties was dat Natura 2000-gebieden en Nationale Parken uitgesloten werden voor zonprojecten. In onze ogen zou je die ook moeten vermijden als coöperatie, niet alleen omdat die waardevol zijn en in principe natuur moeten blijven, maar ook vanwege het hoge afbreukrisico door tegenstand van de omgeving en bij de vergunningaanvraag.

Wie staan erachter?

De gedragscode is ondertekend door de brancheorganisatie Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming. Samen vertegenwoordigen deze organisaties meer dan 2 miljoen Nederlanders, 400 energiecoöperaties, 1000 lokale natuur- en milieugroepen, vele bewonersgroepen en 170 bedrijven in de zonne-sector.

Drie principes

Leden van Holland Solar zullen de volgende principes hanteren:

  • We betrekken omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid financieel te participeren.
  • We bieden door een goede locatiekeuze en vormgeving meerwaarde aan de omgeving: voor de natuur die erop vooruit zal moeten gaan en voor de omwonenden.
  • We zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft a de levensduur van het zonnepark. Planologisch en fysiek.

En als iemand zich niet aan de code houdt?

Ter eerste ontwikkelt de sector nu met de WUR een monitoringsprogramma voor natuur. De monitoring is openbaar. Daarnaast kan ieder bij de ondertekenaars en Holland Solar specifiek aankaarten als een ontwikkelaar zich niet aan de code zou houden. Dan volgen de stappen zoals in H.5 van de code beschreven (eerst een goed gesprek, daarna desnoods royement en publiek maken dat het bedrijf de code niet naleeft).

De ondertekenaars vragen ook via de code aan grondeigenaren, energiecoöperaties, en aan overheden zoals gemeenten en provincies als bevoegd gezag, maar ook aanbestedende overheden als Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf RVB om in lijn met de code initiatieven voor projecten te beoordelen.

Lees meer

Categorieën: Lobby