ALV 22 november 2019

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

Let op: de ALV vindt plaats op een andere locatie dan gebruikelijk en begint later.

Waar: de Zalen van Zeven, Boothstraat 7 3512 BT Utrecht.
Routebeschrijvingen: auto en OV

Wanneer: vrijdag 22 november 15.15 – 17.15 uur. Inloop vanaf 15.00 uur (de ALV van Hoom eindigt daar om 14.45 uur). Na afloop borrel tot uiterlijk 18.00 uur.

Voor wie: leden en supporters van Energie Samen en belangstellenden.

Downloads

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda.
 3. Verslag en actielijst 13e ALV 27 september 2019 (bijlage 1). Ter vaststelling.
 4. Benoeming bestuursleden Andries Metz en Guus Ydema (bijlagen 2a en 2b). Ter besluitvorming.
 5. Honorering bestuursleden (bijlage 3). Ter informatie.
 6. Fusie ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode (Econobis): stand van zaken.
 7. Mogelijke fusie PAWEX: consequenties
  • Voorstel aanvulling Statuten Energie Samen (bijlagen 4a en 4b)
  • Voorstel aanvulling Huishoudelijk Reglement (bijlagen 4c (artikel 4.3.c toegevoegd)) en 4d)
 8. Voortgang:
  • Integratie ZoNL (Sijtze Brandsma),
  • Ontwikkelfonds Coöperaties (Felix Olthuis),
  • Participatiecoalitie (Jennie Tissingh en Gerwin Verschuur),
  • Voortgangsrapportage Stichting DOEN (Sijtze Brandsma)
 9. Concept contributiereglement 2020. Bijlagen 5a en 5b. Ter besluitvorming.
 10. Jaarplan 2020.
 11. Begroting 2020: cijfers en toelichting. Bijlagen 6a en 6b.
 12. Samenwerkingen.
  • Vertegenwoordiging Energie Samen in werkgroepen NVDE en NWEA: stand van zaken.
  • Aanvraag lidmaatschap EUROSOLAR Nederland: update.
 13. Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Bijlage 7.
 14. Ter informatie: Memorandum Samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren. Bijlage 8.
 15. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en afsluiting en borrel

  Categorieën: Organisatie