Contouren nieuwe postcoderoosregeling

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

Energie Samen is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de uitwerking van de nieuwe postcoderegeling. Er is nog niks besloten, maar de contouren van de nieuwe regeling worden duidelijker.

Energie Samen heeft lang ingezet op het behoud van de PCR met kleine verbeteringen. Daar zijn we vanaf gestapt, in samenspraak met onze expertgroep PCR (lees meer in het nieuwsbericht van juli).

Nieuwe, versimpelde subsidieregeling

De hoofdlijnen van een nieuwe, versimpelde subsidieregeling:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
  • voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of VVE
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar
  • afhandeling van subsidie-aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag)
  • uitvoering/beheer door RVO.

Budget en tarief

Cruciaal voor een succesvolle regeling zijn het beschikbare budget en het subsidietarief per geproduceerde kWh.
Het ministerie heeft duidelijkheid beloofd over het budget vóór de begrotingsbehandeling op 18 november. Onlangs heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen om tegelijk meer duidelijkheid te geven over de regeling zelf (en te zorgen voor een soepele overgang in 2020).
Vaststellen van het tarief duurt langer; eerst gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekenen. Op het voorgestelde tarief kunnen we vervolgens als sector op reageren. Dit proces zal duren tot halverwege 2020. In 2021 moet de nieuwe regeling ingaan.

Onze inzet

Als Energie Samen zetten we ons in voor:

  • een regeling die dezelfde rentabiliteit heeft als salderen op eigen dak (ongeveer zeven jaar terugverdientijd);
  • voldoende budget en een goed tarief;
  • een simpele regeling, dus zo min mogelijk administratieve rompslomp.

We zijn van plan om dit najaar een webinar te organiseren om de leden te consulteren.

En als je nu een PCR-project start?

Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor 15 jaar. Zo is dat binnen de PCR geregeld. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.
Zorg wel dat je duidelijk communiceert met je leden over de huidige onzekerheid rond veranderende energiebelasting en een mogelijk nieuwe regeling, bijvoorbeeld door te verwijzen naar onze berichten: Nieuws/Lobby/Postcoderoos.

Wat was de postcoderegeling ook weer?

In de kern biedt de postcoderegeling (PCR) deelnemers korting op hun energiebelasting. Leden hebben door deze regeling lagere energiekosten en de PCR-coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. De regeling is bedoeld voor mensen die niet zelf panelen kunnen plaatsen en daardoor hun persoonlijke verbruik niet kunnen verrekenen met hun persoonlijke opwek (‘salderen’).
Twee ontwikkelingen maken het nodig om een opvolger te zoeken voor de PCR: de verwachte verschuiving van de energiebelasting (lager voor elektriciteit, hoger voor gas) en het afbouwen van de salderingsregeling.
Officieel heet de PCR “Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek”.

Jouw lobbyist

Siward Zomer

Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen) zet zich in voor een goede opvolger van de postcoderegeling, ondersteund door de expertgroep PCR: mensen met veel ervaring rond PCR-projecten.
Contact: siward.zomer@energiesamen.nu

Categorieën: LobbyPostcoderoos