ALV 27 september 2019

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

ALV vrijdag 27 september

Waar: Europalaan 40, gebouw B, 3526 KS Utrecht, eerste etage, Berenschotzaal (gratis parkeren bij de Praxis, Europalaan 34).

Wanneer: 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur), na afloop borrel.

Voor wie: leden en supporters van Energie Samen en belangstellenden.

Downloads

Agenda

 1. Opening en mededelingen. Lidmaatschap CDMN.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Verslag en actielijst 12e ALV 24 juni 2019. Bijlage I. Ter vaststelling.
 4. Kandidaat-bestuursleden.
 5. Fusie-traject: stand van zaken.
 6. Voortgang integratie Zon op Nederland (Sijtze Brandsma).
 7. Projectbureau REScoopNL wordt Bedrijfsbureau Energie Samen. Relatie bestuur en bedrijfsbureau; organisatieontwikkeling Bedrijfsbureau.
 8. Dienstenaanbod Energie Samen (Sijtze Brandsma). Bijlage II.
 9. Projecten Stichting DOEN; Ontwikkelfonds Coöperaties.
 10. Concept begroting 2020. Bijlage III. Ter discussie.
 11. Concept contributiereglement 2020. Bijlage IV en bijlage V. Ter discussie.
 12. Participatiecoalitie: stand van zaken algemeen.
 • Klimaatakkoord: stand van zaken (Siward Zomer).
 • Voortgang aanpassing regeling verlaagd tarief (postcoderegeling) (Siward Zomer).
 • Werkplan RES: stand van zaken (Jennie Tissingh). Bijlage VIa, bijlage VIb en bijlage VIc.
 • Werkplan Aardgasvrije wijken: stand van zaken (Gerwin Verschuur).
 • Gedragscode Zon op Land (Siward Zomer). Bijlage VId.
 1. Samenwerkingen
  • Vertegenwoordiging Energie Samen in werkgroepen NVDE en NWEA: stand van zaken. Bijlage VII.
  • Aanvraag lidmaatschap EUROSOLAR Nederland: update.
 2. Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Bijlage VIII (aangepast).
 3. Wat verder ter tafel komt, rondvraag, afsluiting en borrel.
Categorieën: Organisatie