Stop op nieuwe zonneparken van de baan na snelle lobby

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

Vorige week werd er in de Tweede Kamer een motie ingediend om voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan. Slecht voor de sector, voor de energie- en klimaatdoelen voor 2020/23 en voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Op initiatief van Holland Solar is er afgelopen weekend een brief naar alle betrokken Kamerleden gestuurd, mede namens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (waar Energie Samen actief lid van is), Energie-Nederland en Greenpeace Nederland.

De motie-Faber werd – mede door de ontstane commotie –dinsdag gewijzigd aangenomen. Hierdoor blijft het voor provincies en gemeenten mogelijk om voor nieuwe zonneparken vergunningen af te geven. De herziene motie die nu is aangenomen, vraagt namelijk alleen om toetsing aan een nog op te stellen ‘nationale zonneladder’ of aan een vergelijkbaar afwegingskader van provincie of gemeente.

Lees meer

Categorieën: Lobby