MLOEA: dank voor inbreng

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

De oproep in de nieuwsbrief om knelpunten of ervaringen met MLOEA (‘Meerdere leveranciers op één aansluiting’) te delen, heeft niet veel, maar wel goede reacties opgeleverd. Dank, namens lobbyist Leon Straathof.

Tegelijkertijd zijn er verbeterpunten geïnventariseerd door mensen vanuit NWEA, PAWEX en Holland Solar. Belangrijkste verbetering zou zijn: meerdere eigenaren op één aansluiting, verspreid over meerdere onroerende zaken. Hierover heeft Leon Straathof vorige week een nuttige discussie gehad in een informeel overleg met de deelnemers aan het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN).  Helaas blijken de voorgestelde verbeteringen strijdig met een aantal fundamentele principes onder de Elektriciteitswet. Daarom gaan we de komende periode onderzoeken of we MLOEA tijdelijk toch breder zouden kunnen toepassen, totdat de discussie over de basisprincipes leidt tot duurzame verbetering van de wetgeving. Als dat lukt probeert Leon Straathof later dit jaar een voorstel voor aanvullende regelgeving aan het GEN voor te leggen.

Lees meer over MLOEA

Categorieën: KennisdelingLobby