Energiewet 1.0 in voorbereiding

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

Onze lobbyisten zijn niet alleen druk bezig met het oplossen van knelpunten in bestaande wetgeving en codes, maar ook met de vernieuwing van de wetgeving in zijn geheel. De coöperatieve energiesector loopt al behoorlijk lang tegen de beperkingen op van de Elektriciteitswet uit 1998. Het ministerie van EZK bereidt een Energiewet 1.0 voor die de bestaande Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet moet vervangen.

Veel van onze verbeterpunten worden daarbij door netbeheerders en EZK positief ontvangen, bijvoorbeeld het idee om aansluittarieven los te koppelen van de werkelijke technische aansluiting, gekoppeld aan een flat fee per MW of aan het uit de SDE+ halen van de netinpassing. Eerlijke kostenverdeling gaat dan samen met efficiënter werken van de netbeheerders.

EZK wil minder in de wet zelf regelen, meer in de bijbehorende codes of in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Dan kan de sector sneller op nieuwe ontwikkelingen inspelen. Meedenken over die codes, het terrein van onze lobbyisten, wordt daardoor nóg belangrijker.

De concept-wetstekst wordt het begin van de zomer in internetconsultatie aangeboden (oorspronkelijk: maart). Daarna hebben onze lobbyisten zes weken om te reageren.

Categorieën: Lobby