Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

Het aantal energiecoöperaties en hun productie groeit in Nederland al jaren exponentieel. Burgers en lokale bedrijven zijn het zat dat overheden te lang op zich laten wachten met structureel en/of constructief beleid voor duurzame energie en gaan zelf aan de slag. De mensen van deze beweging waren verheugd dat het kabinet als “groenste ooit” hen eindelijk volgde. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor deze actieve burgers en bedrijven uiterst teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn.

Juist deze politieke besluiteloosheid kan ervoor zorgen dat burgers afhaken. Niet zozeer de kosten waar de coalitiepartijen nu over discussiëren. Energie Samen roept als brede burgerbeweging de volksvertegenwoordigers ter verantwoording om constructief aan de slag te gaan met het Klimaatakkoord. Energie Samen, de beweging van burgers in de energietransitie, zit namens de energiecoöperaties en energieproducerende agrariërs aan de Sectortafel Elektriciteit voor het Klimaatakkoord.

Nationale ambitie
De politieke partijen kijken maar naar één kant van de medaille en vergeten de andere. Ze discussiëren over de kosten en zijn bang dat burgers en bedrijven daarom afhaken. Maar in het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord is een nationale ambitie opgenomen dat 50 procent van de productie zonne- en windenergie in eigendom komt van de omgeving. Dat is een enorme kans voor burgers en lokale bedrijven, die voor de lokale economie veel waarde kan opleveren. Er is juist afgesproken dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie en dat iedereen ervan moet kunnen profiteren, ook lagere inkomens.

Investeren in burgers en bedrijven
Er is dus sprake van opbrengsten voor burgers en lokale bedrijven. Het zijn niet alleen maar kosten. Het gaat overigens om kosten die opbrengsten genereren. Dit noemen we doorgaans investeringen. Met andere woorden: de Nederlandse overheid investeert met dit Klimaatakkoord in haar eigen burgers en bedrijven en ontwikkelt op die manier een bruisende, duurzame lokale economie. Daar worden burgers en bedrijven enthousiast van. Ze haken af wanneer politieke leiders geen keuzes maken en geen heldere doelen stellen.

Wij gaan gewoon door!
Het zou bijzonder jammer zijn als het Klimaatakkoord vertraging oploopt omdat de coaltitiepartijen het niet eens worden. Wij, als burgerorganisaties in de energietransitie, willen geen tijd verliezen. Wat er ook gebeurt, wij gaan gewoon door met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten die winst opleveren voor zowel gemeenschappen als het klimaat. Deze almaar groeiende burgerbeweging gaat samen met lokale overheden en lokale bedrijven de nu al afgesproken hoofdlijnen gewoon uitvoeren. Wij wachten niet af. Wij werken stug door!

Siward Zomer, directeur ODE Decentraal, vertegenwoordiger Energie Samen aan de Sectortafel Elektriciteit voor het Klimaatakkoord

Categorieën: Lobby